Andre

Opplyst flaske

Opplyst flaske

Utstyr

1 skjæretang Sølvplastbelagt elektrisk ledning 1 liten elektrisk domino 1 lys krans 1 sølvmaling 1 bore 1 flaske fruktjuice (1,5 l) 1 liten elektriker skrutrekker 1 hammer 1 spiker 1 sølvuttak 1 sølvbryter

Realisering

10 'Elektrisk tilkobling

Skjær den elektriske ledningen til kransen med 5 cm fra de siste pærene og koble den til den elektriske dominoen. Fjern pærene fra stikkontaktene og lagre dem.

10 'Maleri

Mal kransen med en sølvspray, vær forsiktig med å dekke alle overflater (ledning og stikkontakter) og la lufttørke.

10 'Boring

Bor en hull på flasken 3 cm fra sokkelen med en 8 mm spesiell borekrone.

25 'Elektrisk montering

Klipp den mykne elektriske ledningen til to tredjedeler og strips endene av de to bitene. Gjennomfør den elektriske enheten som angitt på skissen pdf: 277628 og før enden av den nakne ledningen inn i flasken gjennom hullet som tidligere ble boret. Ta ut ledningen til den elektriske enheten ved halsen og fest den til domino på krans. Bytt pærene på kransen og skyv kransen inn i flasken.

Rådet

Hvis det virker for komplisert å stikke flasken med det elektriske boret, må du lage et hull i dekselet og føre den elektriske ledningen gjennom dette hullet.20 dekorasjoner på Glass © Flammarion-utgaver, 2003