Nyttig

Dekorer på porselen: rørmønster

Dekorer på porselen: rørmønster

Utstyr:

2 kinesiske skåler 90 ° alkohol Net tracer Divider sirkel Fettblyant Gullsømrør (07)

Retning:

Tilkoblinger3'

Plasser en linje med trådsporet, 10 millimeter fra kanten, innenfor og utenfor bollen.

5'

Spor de åtte delene av mønsteret ditt i og utenfor bollen med skillesirkelen og fettblyanten.

15'

Ta gullsettingsrøret, sammenføy hver av seksjonene til de andre som passerer gjennom midten av linjen, dette med noen få gullprikkede linjer. Dekk blyantlinjen i bunnen med gullprikker. Lufttørk i 24 timer før tilberedning.

Linjene4'

Trekk to linjer på 8 og 10 millimeter med trådsporet på begge sider av kanten av den kinesiske bollen.

8'

Plasser små prikker med gullsømrøret langs disse linjene og i kanten av bollen. Tørk 24 timer før matlaging.

20 dekorasjoner på Porselen © Flammarion-utgavene, 2003